www.fotoluks.ee
Ostes EOS R-süsteemi kaamera, saab RF objektiivi ostult 350€ tagasimakse!

Lisatud 26.09.2023

Ostes ükskõik millise R-süsteemi kaamera, saate valitud RF-objektiivide ostult tagasimakse 350 eurot. Kampaania kehtib 01.08 - 30.09.2023.

NB! Kaamerat ja objektiivi ei pea ostma korraga, kuid kaamera peab olema ostetud ajavahemikus 01.05.2023 - 30.09.2023.Canon Nordicu objektiivi raha-tagasi kampaania 2023– tingimused

1.    KAMPAANIATOOTED, KAMPAANIAPERIOOD JA OSALEJAD

1.1. See kampaania kehtib ainult allpool loetletud toodete („kampaaniatooted“) ostmisel Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus ja Islandil ajavahemikus teisipäev, 1. august 2023 kuni laupäev, 30. september 2023 (kaasa arvatud) („kampaaniaperiood“). Taani, Soome, Norra, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu või Islandi edasimüüjalt kvalifitseeruva Canon EOS R-süsteemi kaamera (edaspidi „kvalifitseeruv kaamera“) ostuperiood on esmaspäev, 1. mai 2023 kuni laupäev, 30. september 2023. Kõik muud tooted ei kuulu kampaania alla. Ostud peavad olema reaalsed ostud sularaha või selle ekvivalendi eest.

KAMPAANIATOOTED LEIAB SIIT!

KVALIFITSEERUVAD KAAMERAD LEIAB SIIT!

1.2. Kõik osalejad peavad olema:
1.2.1. vähemalt 18-aastased;
1.2.2. elama Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus või Islandil („osaleja“).

1.3. Kampaaniatoote eest tagasimaksetaotluse („tagasimaksetaotlus“) esitamisel loetakse, et osalejad on käesolevate tingimustega nõustunud.

1.4. Kõik ostetud kampaaniatooted peavad olema uued Canoni originaaltooted. Kasutatud, remonditud või taastatud tooted või tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalomandi õigusi (sh paralleel- või nn halli ala tooted), ei osale selles kampaanias. Lisateavet paralleeltoodete kohta leiate veebilehelt https://www.canon.ee/about_us/legal-compliance/


2. KUIDAS OSALEDA

2.1. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniaperioodil kampaaniatoote ja esitama interneti teel kehtiva tagasimaksetaotluse ajavahemikus teisipäev, 1. august 2023 kell 00.00 kuni pühapäev, 15. oktoober 2023 kell 23.59.

2.2. Tagasimaksetaotlused tuleb esitada täielikult ja korrektselt täidetud (lisades kehtiva Euroopa seerianumbri) taotlusvormi kaudu, mis on leitav veebilehel https://canon-nordic-wbw-promotion.sales-promotions.com/ee/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=36

2.3. Osalejad peavad skannima ja üles laadima ning tagasimaksetaotluse vormile lisama oma ostutšeki koopia või veebitellimuste puhul tellimuse kinnituse.

2.4. Osalejad saavad e-kirjaga kinnituse tagasimaksetaotluse esitamise kohta.

2.5. Kampaaniatooted on saadaval, kuni kaupa laos jätkub. Canon ei võta vastutust seoses jaemüüjate suutmatusega kampaaniatoodete tellimusi kampaaniaperioodil täita.

2.6. Canon ei töötle tagasimaksetaotluseid, mis:

(i) on kätte saadud pärast kella 23.59 pühapäeval, 15. oktoobril; või
(ii) on tema hinnangul puudulikud või loetamatud.

2.7. Canon ei vastuta tagasimaksetaotluste eest, mis hilinesid või mida ei õnnestunud vastu võtta.

2.8. Kampaaniaperioodi jooksul võib ühe ostetud kampaaniatoote (ühe kvalifitseeruva kaamera) kohta esitada ainult ühe tagasimaksetaotluse.

2.9. Kampaaniaperioodi jooksul saab esitada maksimaalselt kümme (10) tagasimaksetaotlust.


3. TAGASIMAKSE

3.1. Osalejad saavad raha-tagasi kampaaniatoodete ostmisel allpool näidatud summades.

3.2. Pärast kampaaniatoote tagasimaksetaotluse („taotlus“) saamist, kontrollimist ja kinnitamist kampaaniaperioodi jooksul, teeb Canon BACS-ülekande osaleja pangakontole. Alternatiivseid võimalusi ei pakuta ning raha ei tagastata sularahas ega tšekina.

3.3. Canon püüab BACS-ülekande teha 4–6 nädala jooksul pärast taotluse kättesaamist.

3.4. Ühe taotluse kohta tehakse ainult üks BACS-ülekanne.

3.5. Kui olete käibemaksukohustuslane ja teile tehakse tagasimakse, võib see vähendada teie ostu maksustatavat väärtust, millest tulenevalt võib teil olla vajalik oma sisendkäibemaksu vastavalt vähendada.


4. KORRALDAJA

4.1. Korraldaja on ettevõte Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsingi, Soome („korraldaja“).


5. LAHTIÜTLUSED

5.1. Canon ütleb seaduses maksimaalselt ette nähtud ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele kampaania ajal mis iganes põhjusel tekkinud mis tahes kahjumi, kahjude või vigastustega. Mitte miski nendes eeskirjades ei välista ega piira siiski Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mis on põhjustatud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hooletusest.

5.2. Erandjuhtudel võib Canon käesoleva kampaania igal ajal tühistada, seda täiendada ja/või muuta, ilma et talle tekiks mis tahes kohustusi, tingimusel et sellised muudatused on vajalikud ja objektiivselt põhjendatud.

5.3. Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, veendumaks, kas neis on järgitud vajalikke tingimusi, ning küsida vajaduse korral lisateavet ja tõendavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate kampaaniast kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et kampaaniat mistahes viisil kuritarvitatakse. Canoni otsused seoses kampaaniaga on lõplikud ja nende puhul ei astuta kirjavahetusse.

5.4. Kui pädev kohus või muu pädev asutus leiab, et käesolevate tingimuste mis tahes osa on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, siis eraldatakse see osa ülejäänud tingimustest, mis jäävad kehtima seadusega lubatud ulatuses.


6. ANDMED

6.1. Meile edastatud isikuandmeid töötlevad Canon Oy, selle esindajad või kontserni kuuluvad seotud ettevõtted kampaania korraldamise eesmärgil ning vajaduse korral ka turunduslikel eesmärkidel, kui osalejad on teinud valiku Canonilt turundusliku sisuga sõnumite saamiseks. Lisateavet oma andmete kasutamise kohta (ka siis, kui nõustute turunduslike eesmärkidega) saate meie tarbija privaatsuseeskirjadest: http://www.canon.ee/privacy-policy/.

6.2. Kui osalejad ei soovi, et nende kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete kampaaniatega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut tähistamata.

6.3. Edastatud isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ning neid võidakse edastada turvalise serveri kaudu väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kaitseme, leiate meie tarbija privaatsuseeskirjadest: http://www.canon.ee/privacy-policy/ .26.09.2023 - Ostes EOS R-süsteemi kaamera, saab RF objektiivi ostult 350€ tagasimakse!
15.09.2023 - Laupäevadel 16.09 ja 23.09 Tartu kauplus suletud
05.09.2023 - Säästa 300€ ostes uue Sony A7C II või A7CR kaamera!
18.08.2023 - Säästa kuni 300€ Sony vahetusboonusena!
11.08.2023 - Laupäevadel 12.08 ja 19.08 Tartu kauplus suletud
14.07.2023 - Laupäeval 15.07.23 Tartu kauplus suletud
04.07.2023 - Sony juulikuu pakkumine
24.05.2023 - Sony Summer Cashback
09.05.2023 - Dokumendifotod kohe kätte Tallinna ja Tartu Fotoluksist!
17.04.2023 - Canon Summer Cashback

Uudised »